İDARE PERSONELİ EĞİTİMİ

Bugsaş Genel Müdürü Mehmet Alyüz'ün Katılımıyla idare çalışanlarına Hizmet ve Mal alımlarına yönelik Hakediş ve Maaş Bordrosu Eğitimi Verildi.

-Kamu Bünyesine Alınan Taşeron Personeline Ait Hakediş, Bordro ve TİS Hesaplamalarının Programda Yapılması
-Kurumun İhale Yöntemi ile Yaptığı Hizmet Alımlarına Ait Hakedişlerinin Programda Düzenlenmesi
-Kurumun İhale Yöntemi ile Yaptığı Mal Alımlarına Ait Hakedişlerinin Programda Düzenlenmesi
-Ana ekran, menüler ve pencereler hakkında bilgilendirme
-Yeni dosya oluşturma
-Personel tanımlama işlemleri
-Sözleşme bilgilerinin işlenmesi
-Yeşil defter işlemleri
-Yapılan işler listesinin oluşturulması
-Kapaklar
-Toplu iş sözleşmesi bilgilerinin tanımlanması
-Toplu iş sözleşmesine esas hesapların programa yaptırılması