“Çocukların gözünden günlük yaşam” temalı bir atölye çalışması gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) yürüttüğü ve Pikolo Derneği’nin uygulama ortağı olduğu “Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Projesi” kapsamında Ankara’da mevsimlik tarım işçiliği yapan ailelerin çocuklarıyla birlikte “Çocukların gözünden günlük yaşam” temalı bir atölye çalışması gerçekleştirildi. Temel fotoğrafçılık eğitimi alan 7-15 yaş grubundaki 15 çocuğun katılımıyla oluşturulan Ankara Sarıoba Metip Alanındaki Çocukların Gözünden Günlük Yaşam Fotoğraf Sergisini 18-24 Ekim tarihlerinde, BUGSAŞ AŞTİ - Emek Ankaray Metrosu Tüp Geçit Alanı’nda ziyaret edebilirsiniz.