Hakkımızda

Şirket 9 Ekim 1990 yılında AGSAŞ unvanı altında 1.000.000.000.-TL sermaye ile faaliyete başlamıştır. Bu tarihlerde ülkemizin Doğalgazla tanışması nedeni ile doğalgaz altyapı yatırımları ile dönüşüm sistemlerine yatırım yapılması amaçlanmıştır.

Ankara’da raylı sistemlere yatırım yapılması ile birlikte Şirketin faaliyet sahaları geliştirilmiş ve 27 Nisan 1995 tarihinde EGO ile yapılan sözleşme çerçevesinde ana sözleşmede tadilat yapılmıştır. Bu tadilatla birlikte Şirketin unvanı da BUGSAŞ olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişikliğin tamamlanmasından sonra, 7 Temmuz 1995 tarihinde EGO Genel Müdürlüğü ile imzalanan anlaşma çerçevesinde Ankaray ve Ankara Metrosu İşletmeleri BUGSAŞ tarafından işletilmektedir.

Aynı yıl içerisinde Afyon Jeotermal projesi çerçevesinde on bin konutun ısıtılması ile ilgili çalışmalar yapılarak neticelendirilmiştir.

Şirketimiz sermayesi 06.03.2018 tarihinde 90.000.000 TL’ye çıkarılmış olup faaliyetini sürdürmektedir.